Vélemények

Vélemény a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések a Balaton részvízgyűjtő területén című vitaanyagról.

2. Jelentős emberi beavatkozások
2.2. Tószabályozás, partvédelem
Felhívjuk a figyelmet a parti, nádas, sásos területek karbantartására, tisztítására és a területeken a rendszeres nádaratás szükségességére. Ez ugyan szerepel egy mondat erejéig a 2.2. pontban, de a valóságban sajnos ebben a kérdésben is hiányosságokat érzékelünk. A Balaton vízminőségére és használatára is jelentős hatással van az iszapkotrás. Ennek elmaradása, illetve hiányosságai, valamint a kitermelt iszap elhelyezése, illetve ártalmatlanítása nem szerepel a JVK anyagában.

3. Jelentős vízgazdálkodási kérdések
3.1.1. Vízszintszabályozás:
A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége támogatja a tó tervezett vízszintemelését (120cm+5%), de elengedhetetlennek tartja, hogy a tervezett –valójában már meg is valósult- állapothoz feltétlenül szükséges műszaki paramétereket teremtsék meg. Információnk szerint az idei év szeptemberéig elkészülő Balaton és Sió rendezését vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány foglalkozik a kérdéssel, de a magas vízszint tartós megtartása el nem odázható gyakorlati intézkedéseket is követel. A magas vízszint nem csak a – eredetileg sokkal alacsonyabb üzemi vízszintre tervezett- partvédművek felülvizsgálatát teszi szükségessé, de a megjelenő magas talajvíz veszélyezteti a partközeli épületek állékonyságát, a pangó víz egészségügyi szempontból lehet kockázatos, valamint a szúnyog populációk elszaporodását is segítheti. Mind az északi, mind a déli parti településeken megjelentek visszatérő problémaként a csapadékvíz elvezető rendszerek zavarai. A befolyók szintjét a jelenleginél sokkal alacsonyabb vízállásra tervezték, ezért a mostani körülmények között intenzív esőzések alkalmával a visszaduzzasztás mindennapossá vált. Mivel ezek a problémák a parti települések összességét érintik, ezért a probléma kezelésére is együttesen kerülhet sor. Javasoljuk, hogy a JVK anyagába kerüljenek bele ezek az aktuális kérdések, ezzel is felhívva a figyelmet a szükséges intézkedések fontosságára, valamint az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítására
3.1.4. Helyi vízkárok és az erózió elleni védelem
Nem csak a Zala dombvidéki vízgyűjtőin, de a Balaton északi partján fekvő településeken is meg kell említeni a nagy intenzitású esők esetében fellépő vízkárokat, ezek egyrészt a csapadékelvezető rendszer nem megfelelő működésében, másrészt a helyenként megjelenő szennyvíz feltörésekben nyilvánulnak meg.
3.4. Vízkészlet-gazdálkodási problémák
A JVK 2.6 pontjában szerepel, hogy egyes karsztvizes sérülékeny vízbázisok kijelölése még nem történt meg (pl: Csopak, Nosztori-forrás), de a vízkészlet-gazdálkodási problémáknál csak a Zala vízgyűjtő területe van megemlítve, mint a hiányzó védőterület kijelölést igénylő terület, melyhez pénzügyi forrást kell biztosítani.
Balatonfüred, 2015 március 20.

Balassa Balázs
Balatoni Szövetség elnöke

Our website is protected by DMC Firewall!