a Balatoni Szövetség honlapja

Hírek

Horgászturizmus

Fontos téma a horgászturizmus fejlesztése és a feltételeinek megteremtése.
A balatoni horgászat sok gonddal küszködik, sajnos a horgászat, mint turisztikai ágazat, összességében elenyészőnek mondható a Balaton turisztikai kínálata vonatkozásában.

Azzal, hogy tilos lett a Balatonon a halászat, előtérbe kerülhet a horgászturizmus szerepe és ennek megfelelően a régió egy újabb szezonhosszabbításra alkalmas szolgáltatással bővülhet. Felmerül a kérdés, hogy a halászat betiltása elegendő intézkedés, vagy ennél sokkal összetettebb ez a kérdés.  
Jelenleg a Balaton halgazdálkodásra fordítható forrásainak 80-85 százalékát a horgászok befizetései fedezik. Felmerül a kérdés, hogy ez hosszútávon elegendő forrást jelenthet-e?
Az illegálisan tevékenykedő horgászok mellett nagy problémát jelent a megfelelő horgászhelyek hiánya is. Főleg az északi parton fogalmazódik meg a kérdés, hogy tudunk-e kulturált és szabályos horgászati lehetőséget biztosítani a térségben élő és horgászat céljából idelátogató horgászok számára. Jelenleg nagyon kevés a legális csónakkikötők száma. Ezt elsősorban az anyagi források hiányában, valamint a kikötők megvalósítását megelőző engedélyeztetési eljárás évekig tartó folyamatának problémájában látom. Addig, míg sem a partról sem pedig a csónakból történő horgászat alapvető feltételeit nem tudjuk megteremteni, addig rákényszerítjük a horgászokat az illegális bejárók használatára, létesítésére.
Az északi parton több településen csak a strandokon, illetve a hajókikötőkön tudnak a horgászok a partról horgászni. Ez a lehetőség nyári időszakban még tovább korlátozódik. Ezért marad a vízről történő horgászat.
Felmerül a kérdés, hol tárolja a horgász a csónakját legális csónakkikötők hiányában? A válasz jelenleg kézenfekvő: a nádasba vágott illegális kikötőkben.   
Véleményem szerint a legjobb megoldás, ha minden településen az önkormányzat vagy a Vízügyi hatóság által biztosított partszakaszon sólyapályákat építenénk. Ezek egyrészt a helyi horgászok csónaktárolással kapcsolatos gondjait is megoldják, másrészt lehetőséget adnak a csónakot hozó horgászturistáknak a csónak gyors és egyszerű vízre tételére. Ezen túl a sólyapályáknak komoly szerepe lehet a halgazdálkodásban és a halőrzésben is, hiszen akár haltelepítési pontokként is használhatóak, akár a halőrzést is segíthetik, mivel a halőri csónakokat is egyszerűen vízre lehetne itt rakni. Szerintem az egész Balatonra egységes sólyapályát lehetne kiépíteni, mely a tervezési folyamatot is gyorsítaná.
Ezen kívül a „partról történő” horgászat lehetőségeit bővíthetnénk a parttól a mélyvízig (nem a nádasokat átszelve) kiépített, könnyen telepíthető és bontható stégrendszerek kiépítésével. Akár a pályázathoz lehetne rendelni egy, az egész Balatonon tevékenykedő alacsony merülésű darus uszályt is, melyről a telepítéseket és a bontásokat is végeznék.
Felmerül egy másik kérdés is: a halászat megszűnésével honnan szerzik be a vendéglátósok a balatoni halat? Jelenleg legális forrásból kereskedelmi forgalomba kerülő „balatoni” halhoz a BHNP Zrt. halgazdálkodási jogosultságában lévő Kis-Balaton I. ütem déli részének halászzsákmányából, valamint a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Balaton-melléki tógazdaságokból lehet hozzájutni. Az éttermek viszont ezzel nem elégedettek, és azt szeretnék, ha közvetlenül a tóból is lehetne halat venni. Felmerül a kérdés, hogy a tógazdaságokból ki tudják-e elégíteni az igényeket? Mennyire tekinthető ez balatoni halnak? Mi lesz a halászat visszaszorítását követően a busákkal? Ez ugyancsak összefüggésben van a horgászturizmussal. A busa túlszaporodása komoly következményekkel járhat, hiszen a busa nem horgászhal, táplálkozása (planktonevő) miatt horoggal szabályosan szinte lehetetlen megfogni. A busa planktont fogyasztja, ami az őshonos halfajok ivadékainak is a tápláléka lenne, azaz komoly táplálék-konkurense a halállomány többi részének. hiszen ez a hal az összes Balatonban élő - horgászok által kedvelt - halfajta elől eleheti a táplálékot.
A horgászturizmus fejlesztéséhez szükséges természeti adottságok rendelkezésre állnak, a halállomány összetétele és mennyisége lehetővé teszi a fejlesztések elindítását, de a horgászati terhelés növekedésével fejlesztésre szorul. Elengedhetetlen egy olyan ökológiai szemléletű halgazdálkodás, amely képes megoldani a fejlesztések alapjául szolgáló halállomány fokozatos átalakítását, illetve a csökkenő halállományok esetében képes telepítésekkel mérsékelni vagy megállítani a csökkenést.

Balassa Balázs
Balatoni Szövetség
elnöke

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!